Skip to content

Системи за видеонаблюдение

УСЛУГИ

Системи за видеонаблюдение

Системите за Видеонаблюдение са може би най-бързо развиващият се вид системи за сигурност и биват най-разнообразни от гледна точка на предлаганото техническо оборудване и технологии за обработка и пренос на видеокартината. Те стават все по-достъпни и се използват практически навсякъде без оглед на средата, в която са поставени и условията, при които са изложени. На визуализацията и записите от охранителни камери се разчита както за превенция и залавяне на нарушители или анализ на дадена обстановка, така и за наблюдение, организация и подобряване на работен процес. Чрез възможността да се следят в реално време в интернет системите са лесно достъпни и приложими във всяка сфера на бизнеса – от професионални дежурни мониторинг центрове до крайни потребители, които желаят завишен контрол и обратна връзка.  Както при сигнално-охранителните системи всеки един проект е индивидуален, съобразен с конкретните изисквания и специфики на обекта.

С камери за видеонаблюдение все по-често се допълват сигнално-охранителните системи за по-висока надеждност и разграничаване на фалшивите от действителните алармени задействия.

Професионалните камери за видеонаблюдение могат да бъдат полезни и в случай че е необходимо напълно автоматизирано управление на паркинг зона и паркинг бариери на база регистрационен номер, преброяване и статистика за човекопоток, разпознаване на лице с цел оторизация при системи за контрол на достъпа и много други аналитични функции, които излизат извън обичайните рамки и предназначение на системите за сигурност и охрана.