Skip to content

ЗА НАС

ЗА НАС

История

СЕКЮРИТИ АЛИАНС ЕOOД е създадено през 2011 гoдина в тясно сътрудничест-во със СЕКЮРИТИ Холдинг АД основана през 1991 

През годините освен с холдинга дружеството си партнира и развива съвместни дейности и с още над 15-20 от най-големите охранителни фирми в София и страната.
Целта на това сътрудничество е обединяване на потенциал, компетенции и услуги, за да може всеки клиент да получи цялостно, компетентно и професионално обслужване във всички възможни направления на охранителната дейност на територията на цялата страна, от:

1. Проектиране на всички видове технически системи за сигурност (известяване, наблюдение, контрол, охрана, озвучаване и др.),

съгласно БДС-EN и нормативните изисквания.


2. Внос, доставка, изграждане и сервизна поддръжка на технически системи:

• Сигнално-Охранителни Системи – СОС (Алармени системи);

• Системи за Видеонаблюдение – СВН и дистанционно видеонаблюдение;

• Пожароизвестителни системи – ПИС;

• Пожароигасителни инсталации и системи – ПГИ;

• Системи за Контрол на Достъпа и Работно Време – СКД и РВ;    

• Системи за Хотелски Достъп и паркинг системи – СХД;    

• Системи за Публично (гласово) Оповестяване и конферетни  – СПО;

• Професионални Кино Озвучителни Системи и домашно кино – КОС       

• Системи за GPS мониторинг, проследяване и контрол – GPS;                  

• Специализирани системи и техники за Личната и Фирмена Сигурност;

• Структурни кабелни системи; 

• Системи за сградна и домашна автоматизация;

• Други специализирани технически системи за сигурност и охрана.


3. Мониторинг и контрол на сигналите от всички видове системи за сигурност в Национален Дежурен Мониторинг Център (НДМЦ) .


4. Автопатрулно реагиране за охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и други
системи.


5. GPS мониторинг, контрол и проследяване на превозни средства, хора, животни и др.


6. Физическа охрана на държавни, общински и частни обекти.


7. Персонална охрана на физически и юридически лица.


8. Инкасова дейност – превоз на ценни пратки и товари.


9. Одити, консултации, анализи и експертни оценки в областта на 

сигурността, техническата и физическата охрана.


10. Други специфични охранителни дейности според конкретните нужди на

клиента.

СЕКЮРИТИ АЛИАНС е с национално покритие и разполага със свои представители и партньори във всички по-големи градове на България.       
Дружеството концентрира основните си усилия в предлагане на услуги с най-високо качество и обслужване на клиентите си според най-добрите практики в Европа и България. 

СЕКЮРИТИ АЛИАНС отговаря на всички нормативни изисквания, български и европейски стандарти за развиване на дейността си, за което свидетелстват още първите получени лицензии и сертификати:


1. Национален Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгл. ЗЧОД, 1687/ 02.12.2011г., издаден от ГДОП на МВР

2. Разрешение за експлоатация (поддържане и обслужване) на противопожарни уреди и съоръжения, съгл. чл.91е, ал.2, т.4 от ЗМВР, ОМ-521/27.06.2012г. издадено от ГД ПБЗН на МВР;

3. Сертификат за Система за Управление на Качеството EN ISO 9001:2008, 250/B/12.12 от 20.12.2012г., издаден от EURO CERT;

4. Сертификат за Система за Здраве и Безопасност при Работа BS OHSAS 18001:2007,159/BO/12.12 от 20.12.2012г., издаден от EURO CERT;

5. Удостоверение за администратор на лични данни, 331200/16.02.2012г., издадено от Комисията за Защита на Личните Данни на Р. България.

Всичко това вече 10 години превръща дружеството в предпочитан партньор на някои от най-големите международни и български държавни и обществени организации и частни компании и други, между които:

– Патриаршеска катедрала „Свети Александър Невски“,

– Представителство на Световна Банка,

– Представителство на Европейската Комисия в България,

– МВР – Дирекция „Специална Куриерска Служба“,

– Министерство на Отбраната на РБ,

– Министерство на Транспорта Информационните Технологии и Съобщенията на РБ,

– LIDL,

– UNIVEG Bulgaria,

– ХИМСНАБ България;

– Proficredit Group, 

– MentorMate Bulgaria,

– Weiss Profil 

и много други.

Към края началото на 2020 г., СЕКЮРИТИ АЛИАНС охранява и обслужва технически ефективно над 2500 действащи обекта на територията на София и страната, включително частни, корпоративни, държавни и др.

Служители, охранители и мениджъри с над 20-25 години опит в охранителната дейност!

ЗАЩО НАС?

Екип

Ръководните позиции в дружеството са поверени на екип от водещи и сертифицирани, в различни направления специалисти и експерти в областта на:

– проектирането, изграждането и поддържането на системи за сигурност, 

– охраната със СОТ, 

– охраната на физически и юридически лица и държавни организации и пр.

Мениджърите ни по отделните направления имат между 20 и 25 годишен предходен трудов стаж и опит в организация и ръководене на подобни дейности, в някои от най-големите охранителни фирми в България. Те чудесно взаимодействат помежду си, с цел постигане на:

–  най-високо качество на всички предлагани услуги, 

– предлагане на възможно най-високотехнологични и най-комплексни решения,

 – максимално удовлетворяване на индивидуалните потребностите и желанията на всеки конкретен клиент!