Skip to content

Мониторинг

УСЛУГИ

Мониторинг

Дейностите по мониторинг на технически системи (Сигнално-Охранителни Системи, Системи за Видеонаблюдение, Пожароизвестяване, GPS системи и др.) и следене на сигналите тях се осъществява денонощно в дежурен мониторинг център с национално покритие и дава възможност на клиентите да бъдат информирани за различен тип събития от системите в реално време, само когато е належащо и без да бъдат постоянно ангажирани с процеса.

Националният Дежурен Мониторинг Център (НДМЦ) на СЕКЮРИТИ АЛИАНС е от последно технологично поколение. Това гарантира възможност за получаване, обработка, архивиране и реакция на всички типове сигнали от всички видове системи за известяване, наблюдение, контрол и охрана и др.

Всички сигнали, от всички обекти и системи се получават дублирано в минимум два независими мониторинг центъра. В нашия НДМЦ и в ЛДМ (Локален Мониторинг Център) на конкретния наш партньор в конкретния град в страната. При обекти изискващи най-висок клас на сигурност, сигналите могат да се мониторират на три места (в три независими мониторинг центъра) и по няколко канала за връзка, едновременно, чрез: многочестотен радиотрансмитер, GPRS комуникатор, LAN, цифров телефонен комуникатор.  

Мониторинг

В случай че клиентът не желае да бъде обезпокояван от дежурен оператор за всеки възникнал сигнал или предпочита определяне на приоритет за известяване, системата ни дава допълнителна възможност за SMS оповестяване при настъпило конкретно събитие.