Skip to content

Физическа охрана

УСЛУГИ

Физическа охрана

При поемането на обект на Физическа охрана се разработва подробна оценка на риска – обследват се рисковете свързани с охраната и пропускателния режим на обекта, прави се анализ и се предлагат конкретни мерки за ограничаването им.

Всички охранители на СЕКЮРИТИ АЛИАНС са преминали задължителното обучение, както и допълнителните ни вътрешно фирмени обучения, инструктажи и изпити по наши индивидуални програми за повишаване на квалификацията и подготовката им, за справяне с всякакви специфични и извънредни ситуации.

Oхраната ни е оборудвана с оръжие, предпазни и помощни средства и носи униформено облекло с отличителни знаци, съгласно Закона за Частната Охранителна Дейност (ЗЧОД). Охранителите ни са снабдени и с паник бутон и могат да разчитат на подсилващо звено при опит за нападение, пожар или други инциденти, когато е необходимо.

 

За отдалечени обекти екипите на физическата охраната разполагат със служебни автомобили, с които се придвижват отделните охранителни смени.

Дейността ни се извършва съгласно процедурите по ISO за управление качеството на услугите и OHSAS за здраве и безопасност при работа, с цел стриктно спазване на всички нормативни изисквания, трудовото и осигурително законодателство и последните предписания на МВР и ГИТ.

За да гарантираме високо качество на предлаганата услуга, контролът върху дейността на охранителите се осъществява както чрез традиционни средства, така и със специализирани наши решения – например сателитна система за контрол, регистрация и архивиране на движението и маршрута на охранителя.