Skip to content

Структурни кабелни системи, комуникационно и телекомуникационно оборудване

УСЛУГИ

Структурни кабелни системи, комуникационно и телекомуникационно оборудване

Структурните кабелни системи включват различни типове системи като компютърни мрежи и телефонни мрежи, IP базирани системи за видеонаблюдение и др., за които е необходимо осигуряването на връзка между всички устройства и пренос на информацията в една организация.

След изпълнение на кабелните инсталации и изграждането на съответната категория мрежа СЕКЮРИТИ АЛИАНС може да достави и извърши пуск в експлоатация на необходимото комуникационно и телекомуникационно оборудване.