Skip to content

Системи за публично (гласово) оповестяване

УСЛУГИ

Системи за публично (гласово) оповестяване

Системите за публично оповестяване имат за основна цел да разпространят гласово съобщение едновременно до множество хора при възникване на извънредна ситуация или опасност като пожар, земетресение и др. в рамките на една сграда.

Тези системи се интегрират към пожароизвестяването в обекта за своевременно известяване в случай на пожар и предприемане на аварийни мерки и евакуация.

Допълнително приложение системите намират като фоново озвучаване от различни музикални източници или за възпроизвеждане на рекламни съобщения в офиси, търговски  обекти, хотели и други.