Skip to content

Сградна и домашна автоматизация, IOT

УСЛУГИ

Сградна и домашна автоматизация

Системите за сградна и домашна автоматизация дават възможността за синхронизиране на действия и единно управление на група от различни типове системи в рамките на даден обект. Чрез тези системи може да се автоматизира осветлението, системите за отопление, охлаждане и вентилация, системите за мултимедия и озвучаване, да се активира гласов контрол, да се интегрират  охранителната система, пожароизвестителната система, системата за видеонаблюдение, контрол на достъпа, домофоните и др.

.

Чрез една платформа крайният потребител може лесно да контролира отделните системи от всяка точка на света.