Skip to content

Сигнално-охранителни системи

УСЛУГИ

Сигнално-охранителни системи

Сигнално-Охранителните Системи са най-разпростреният тип от видовете системи за сигурност като основното им предназначение е да сведат до минимум риска от проникване и посегателство върху чуждо имущество и да гарантират дълготрайна превенция чрез технически средства. 

На сигнално-охранителни системи се разчита при защитата както на жилища, търговски обекти и обществени заведения, така и на високо рискови и стратегически обекти. При проектирането на системите се взимат под внимание много особености, което ги прави индивидуални и съобразени с конкретните нужди и специфики.

Посредством свързването им в компютърна мрежа и извеждането им в интернет системите дават на крайните потребители възможността да следят и управляват охраната на обектите си, посредство смартфон, таблен или компютър в реално време, от всяка точка на света.

Системите могат да бъдат проектирани и за употреба изцяло на външни условия, за охрана на дворни площи или голям периметър и да функционират в комбинация със системи за видеонаблюдение, системи за пожароизвестяване, контрол на достъпа и др.