Skip to content

Пожарогасителни системи

УСЛУГИ

Пожарогасителни системи

Системите за пожарогасене са предназначени за потушаване на пожари и в зависимост от вида на обектите и съхраняващите се в тях материали, съоръжения и имущество се делят на различни типове – системи за пожарогасене чрез вода, чрез газове, аерозоли, пяна, прах и др.

Проектантският ни колектив е съставен от специалисти с дългогодишен опит, необходимата експертна оценка и притежаващи пълна проектантска правоспособност. 

Пожарогасителните системи се изпълняват съгласно нормативните изисквания и разпоредби в РБ, подлежат на узаконяване и всеки проект е индивидуален.

Пожарогасителните системи функционират съвместно със системите за пожароизвестяване и сигналите от тях могат да бъдат приемани и обработвани в денонощен мониторинг център.