Skip to content

Системи за конктрол на достъпа

УСЛУГИ

Системи за контрол на достъпа

Системите за контрол на достъпа дават възможност да се ограничи достъпа до определени помещения и зони или да се регулира човекопотока в даден обект. Приложението им е широко и добре застъпено в съвремието ни. От контрол на входните врати и асансьорите в жилищни кооперации до контролно-пропускателен режим в обекти с високо ниво на сигурност.

Системи за контрол на достъпа могат да бъдат изпълнени не само за физическо ограничаване на достъпа до определени врати (зони), но и за отчитане на работно време на служителите в дадена организация, тяхното присъствие или отсъствие, заетост, закъснения и чрез задаване на други критерии, които могат да спомогнат при калкулиране на трудовите възнаграждения.

Системите функционират чрез индентификация на безконтактни карти, пръстови отпечатъци или лицево разпознаване и могат да бъдат изпълнени в комбинация с други типове системи за сигурност като видеонаблюдение с цел по-висока надеждност при удостоверяването (верификацията) на посетителите.

Когато има необходимост от контролиране на външните входни точки (портали) в даден обект системите се допълват с физически преграждения като паркинг бариери, турникети и др., които могат да се управляват автоматизирано без човешка намеса.

Мониторинг на системи за контрол на достъпа може да бъде осъществен чрез получаване на алармени задействия при нерегламентиран достъп.