Skip to content

GPS мониторинг и контрол

УСЛУГИ

GPS мониторинг и контрол

Системите за GPS контрол дават възможност да се следят и управляват в реално време превозните средства на дадена компания и нейните служители или да се локализират хора и да им се окаже съдействие при опасност или извънредна ситуация.

Със специализираните GPS софтуерни решения може да постигне автоматизиране на дейности и улеснено обслужване на даден автопарк във всеки един момент, а също така да се подобри организацията на процесите и повиши дисциплината в персонала на дадена компания.

GPS устройства могат да се поставят както на всякакъв вид превозни и транспортни средства – автомобили, автобуси, камиони и мотоциклети, така и да се използват за локализирането на деца, възрастни хора, хора в неравностойно положение, домашни любимци и дори предмети.

Информацията от GPS устройствата може да бъде приемана и обработвана в денонощен мониторинг център и да се уведомяват клиентите при възникване на определени обстоятелства.