Skip to content

Охрана със СОТ

УСЛУГИ

Охрана със СОТ

Дейностите по охрана на обекти чрез Сигнално-Охранителна Техника (СОТ) се осъществяват на територията на цяла България като за изпълнение на услугата се използва съвременна техника – контролни панели, датчици и периферия – от утвърдени и тествани в дългогодишната ни практиката производители, а за предаване на сигналите от системите последно поколение комуникационни устройства, с възможности за комбинация на различни канали за връзка с цел висока степен на защита /GPRS, LAN, радио и др./ и осигуряващи точна информация за аларменото задействие.

Всички сигнали, от всички обекти и системи се получават дублирано в минимум два независими мониторинг центъра. В нашия НДМЦ и в ЛДМ (Локален Мониторинг Център) на конкретния наш партньор в конкретния град в страната. При обекти изискващи най-висок клас на сигурност, сигналите могат да се мониторират на три места (в три независими мониторинг центъра) и по няколко канала за връзка, едновременно, чрез: многочестотен радиотрансмитер, GPRS комуникатор, LAN, цифров телефонен комуникатор. 

Системата за денонощен мониторинг на сигналите от обектите е с национално покритие (НДМЦ). Дежурните оператори са в постоянна връзка с автопатрулните екипи, контролират и записват придвижването им чрез GPS система, следват стриктни процедури за действия при получено алармено задействие и изпращане на автопатрулно звено за инспекция на обекта, за действия при констатиран взлом, при задържане на лице и предаването му на органите на МВР.

Дружеството има дългогодишно партньорство с водещи застрахователни компании и може да  гарантира на клиентите си обезщетяване при претърпени имуществени щети.

СЕКЮРИТИ АЛИАНС разполага със собствени автопатрулни екипи и също така си взаимодейства с реагиращи звена на партньорски фирми в цялата страна.